LĐLĐ Hưng Hà (Thái Bình): Tổ chức giải cầu lông, kéo co CNVCLĐ

Các công đoàn cơ sở tham gia giải cầu lông, kéo co do Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) tổ chức. Ảnh: B.M
Các công đoàn cơ sở tham gia giải cầu lông, kéo co do Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) tổ chức. Ảnh: B.M
Các công đoàn cơ sở tham gia giải cầu lông, kéo co do Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) tổ chức. Ảnh: B.M
Lên top