LĐLĐ Hưng Hà (Thái Bình): Thành lập mới 2 CĐCS với gần 1.700 đoàn viên

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Hưng Hà, Thái Bình trao quyết định thành lập CĐCS cho Ban chấp hành lâm thời CĐCS công ty TNHH MTV Nam Tường.Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Hưng Hà, Thái Bình trao quyết định thành lập CĐCS cho Ban chấp hành lâm thời CĐCS công ty TNHH MTV Nam Tường.Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Hưng Hà, Thái Bình trao quyết định thành lập CĐCS cho Ban chấp hành lâm thời CĐCS công ty TNHH MTV Nam Tường.Ảnh Bá Mạnh
Lên top