LĐLĐ Hưng Hà: Tặng quà Tết, tuyên truyền phòng dịch 500 công nhân lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao cho đoàn viên tại Xí nghiệp May Hưng Hà. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao cho đoàn viên tại Xí nghiệp May Hưng Hà. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao cho đoàn viên tại Xí nghiệp May Hưng Hà. Ảnh Bá Mạnh
Lên top