LĐLĐ Hưng Hà biểu dương, khen thưởng con đoàn viên, công nhân lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, LĐLĐ huyện Hưng Hà trao quà động viên các cháu đạt thành tích trong năm học 2020 - 2021. Ảnh: B.M
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, LĐLĐ huyện Hưng Hà trao quà động viên các cháu đạt thành tích trong năm học 2020 - 2021. Ảnh: B.M
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, LĐLĐ huyện Hưng Hà trao quà động viên các cháu đạt thành tích trong năm học 2020 - 2021. Ảnh: B.M
Lên top