LĐLĐ Hồng Lĩnh ký kết hợp tác mang lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên

Ký kết hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà. Ảnh: CĐ.
Ký kết hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà. Ảnh: CĐ.
Ký kết hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà. Ảnh: CĐ.
Lên top