LĐLĐ Hồng Bàng: Vận động hơn 200 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện

CNVCLĐ quận Hồng Bàng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Mai Dung
CNVCLĐ quận Hồng Bàng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Mai Dung
CNVCLĐ quận Hồng Bàng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Mai Dung
Lên top