LĐLĐ Hồng Bàng (Hải Phòng): Tặng người lao động 200 mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tặng mũ bảo hiểm cho công nhân lao động. Ảnh MD
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tặng mũ bảo hiểm cho công nhân lao động. Ảnh MD
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tặng mũ bảo hiểm cho công nhân lao động. Ảnh MD
Lên top