LĐLĐ Hội An: Tuyên dương 116 cá nhân, tập thể tiêu biểu năm 2018

Nhiều cá nhân tập thể được khen tặng trong hội nghị tổng kết năm 2018 của LĐLĐ Hội An. Ảnh: XH
Nhiều cá nhân tập thể được khen tặng trong hội nghị tổng kết năm 2018 của LĐLĐ Hội An. Ảnh: XH
Nhiều cá nhân tập thể được khen tặng trong hội nghị tổng kết năm 2018 của LĐLĐ Hội An. Ảnh: XH
Lên top