LĐLĐ Hội An sơ kết chương trình phối hợp với chính quyền năm 2020

LĐLĐ Hội An và chính quyền sơ kết phối hợp năm 2020. Ảnh: Kim Loan
LĐLĐ Hội An và chính quyền sơ kết phối hợp năm 2020. Ảnh: Kim Loan
LĐLĐ Hội An và chính quyền sơ kết phối hợp năm 2020. Ảnh: Kim Loan
Lên top