LĐLĐ Hải Phòng vận động CNVCLĐ hạn chế du lịch, thăm thân dịp nghỉ lễ 30.4

CNVCLĐ TP.Hải Phòng thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Ảnh PQH
CNVCLĐ TP.Hải Phòng thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Ảnh PQH
CNVCLĐ TP.Hải Phòng thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Ảnh PQH
Lên top