LĐLĐ Hải Phòng: Tuyên truyền phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong doanh nghiệp

Ông Cao Văn Tĩnh - Giám đốc công ty phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.
Ông Cao Văn Tĩnh - Giám đốc công ty phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.
Ông Cao Văn Tĩnh - Giám đốc công ty phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.
Lên top