LĐLĐ Hải Phòng trao kinh phí hỗ trợ "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên

Ông Hoàng Đình Long bàn giao kinh phí xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho 3 gia đình đoàn viên công đoàn. Ảnh: PV
Ông Hoàng Đình Long bàn giao kinh phí xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho 3 gia đình đoàn viên công đoàn. Ảnh: PV
Ông Hoàng Đình Long bàn giao kinh phí xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho 3 gia đình đoàn viên công đoàn. Ảnh: PV
Lên top