LĐLĐ Hải Phòng tổng kết hoạt động CĐ và triển khai công tác năm 2019

Đồng chí Tống Văn Băng trao cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ. Ảnh: PV.
Đồng chí Tống Văn Băng trao cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ. Ảnh: PV.
Đồng chí Tống Văn Băng trao cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ. Ảnh: PV.
Lên top