LĐLĐ Hải Phòng tổ chức lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2019

Lễ cưới tập thể đầu tiên tại thành phố Hải Phòng được tổ chức vào ngày 5.5.2018. Ảnh: V.H.N
Lễ cưới tập thể đầu tiên tại thành phố Hải Phòng được tổ chức vào ngày 5.5.2018. Ảnh: V.H.N
Lễ cưới tập thể đầu tiên tại thành phố Hải Phòng được tổ chức vào ngày 5.5.2018. Ảnh: V.H.N
Lên top