LĐLĐ Hải Phòng: Tham gia ý kiến về tổ chức chăm lo Tết 2022 cho NLĐ

Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Hải Phòng lần thứ 19, khoá 14 nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh Mai Dung
Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Hải Phòng lần thứ 19, khoá 14 nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh Mai Dung
Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Hải Phòng lần thứ 19, khoá 14 nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh Mai Dung
Lên top