LĐLĐ Hải Phòng tặng quà lực lượng tại 13 chốt kiểm dịch COVID-19 liên ngành

LĐLĐ TP.Hải Phòng dành kinh phí gần 400 triệu đồng động viên lực lượng tại 13 chốt kiểm dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
LĐLĐ TP.Hải Phòng dành kinh phí gần 400 triệu đồng động viên lực lượng tại 13 chốt kiểm dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
LĐLĐ TP.Hải Phòng dành kinh phí gần 400 triệu đồng động viên lực lượng tại 13 chốt kiểm dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top