LĐLĐ Hải Phòng: Nâng cao nhận thức về quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho phóng viên

Phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí được nghe tuyên truyền về phòng, chống quấy rối tình dục nơi làm việc. Ảnh: PV.
Phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí được nghe tuyên truyền về phòng, chống quấy rối tình dục nơi làm việc. Ảnh: PV.
Phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí được nghe tuyên truyền về phòng, chống quấy rối tình dục nơi làm việc. Ảnh: PV.
Lên top