LĐLĐ Hải Phòng: Kiện toàn, đổi mới chất lượng ban nữ công quần chúng

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng Đào Thị Huyền phát biểu tại hội thảo. Ảnh MD
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng Đào Thị Huyền phát biểu tại hội thảo. Ảnh MD
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng Đào Thị Huyền phát biểu tại hội thảo. Ảnh MD
Lên top