LĐLĐ Hải Phòng: Khai giảng 2 lớp ngoại ngữ cho cán bộ công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ cho cán bộ công đoàn Công ty TNHH Đỉnh Vàng. Ảnh MD
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ cho cán bộ công đoàn Công ty TNHH Đỉnh Vàng. Ảnh MD
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ cho cán bộ công đoàn Công ty TNHH Đỉnh Vàng. Ảnh MD
Lên top