LĐLĐ Hải Phòng: Hơn 400 áo dài tặng lao động nữ hoàn cảnh khó khăn

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động Hải Phòng tặng áo dài cho công nhân Công ty TNHH Đỉnh Vàng. Ảnh Mai Dung
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động Hải Phòng tặng áo dài cho công nhân Công ty TNHH Đỉnh Vàng. Ảnh Mai Dung
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động Hải Phòng tặng áo dài cho công nhân Công ty TNHH Đỉnh Vàng. Ảnh Mai Dung
Lên top