LĐLĐ Hải Phòng: Hơn 1,4 tỉ đồng tổ chức “Tết sum vầy” sớm cho NLĐ