LĐLĐ Hải Phòng: Hoàn thành xuất sắc chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CTV
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CTV
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CTV
Lên top