LĐLĐ Hải Phòng: Hỗ trợ kinh phí 2 xã huyện Thuỷ Nguyên xây dựng NTM

Các đơn vị hỗ trợ 2 xã huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh BTG
Các đơn vị hỗ trợ 2 xã huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh BTG
Các đơn vị hỗ trợ 2 xã huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh BTG
Lên top