LĐLĐ Hải Phòng: Động viên cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát dịch COVID19

PCT Thường trực LĐLĐ TP.Hải Phòng Bùi Thị Ngọc tặng quà cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 tại đường Quốc lộ 17B, phía huyện An Dương (tiếp giáp huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Ảnh MD
PCT Thường trực LĐLĐ TP.Hải Phòng Bùi Thị Ngọc tặng quà cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 tại đường Quốc lộ 17B, phía huyện An Dương (tiếp giáp huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Ảnh MD
PCT Thường trực LĐLĐ TP.Hải Phòng Bùi Thị Ngọc tặng quà cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 tại đường Quốc lộ 17B, phía huyện An Dương (tiếp giáp huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Ảnh MD
Lên top