LĐLĐ Hải Phòng: 72% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể

Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Ảnh MD
Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Ảnh MD
Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Ảnh MD
Lên top