LĐLĐ Hải Dương yêu cầu CNVCLĐ tự giác chấp hành quy định phòng dịch

Lấy mẫu xét nghiệm công nhân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Cổng TTDT Hải Dương
Lấy mẫu xét nghiệm công nhân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Cổng TTDT Hải Dương
Lấy mẫu xét nghiệm công nhân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Cổng TTDT Hải Dương
Lên top