LĐLĐ Hải Dương: Hơn 3.500 suất quà tặng CNLĐ cách ly tại tâm dịch Chí Linh

LĐLĐ tỉnh Hải Dương tặng quà Tết hơn 3.500 lao động đang cách ly tập trung tại Chí Linh. Ảnh Diệu Thúy
LĐLĐ tỉnh Hải Dương tặng quà Tết hơn 3.500 lao động đang cách ly tập trung tại Chí Linh. Ảnh Diệu Thúy
LĐLĐ tỉnh Hải Dương tặng quà Tết hơn 3.500 lao động đang cách ly tập trung tại Chí Linh. Ảnh Diệu Thúy
Lên top