LĐLĐ Hải Dương hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm cho đoàn viên công đoàn

LĐLĐ tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ hiệu quả nguồn vốn và việc làm cho các đoàn viên công đoàn. Ảnh minh họa.
LĐLĐ tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ hiệu quả nguồn vốn và việc làm cho các đoàn viên công đoàn. Ảnh minh họa.
LĐLĐ tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ hiệu quả nguồn vốn và việc làm cho các đoàn viên công đoàn. Ảnh minh họa.
Lên top