LĐLĐ Hải Dương: Điều chỉnh hoạt động Tháng Công nhân theo tình hình dịch

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp công đoàn điều chỉnh hoạt động Tháng Công nhân phù hợp yêu cầu thực tế. Ảnh: Diệu Thúy
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp công đoàn điều chỉnh hoạt động Tháng Công nhân phù hợp yêu cầu thực tế. Ảnh: Diệu Thúy
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp công đoàn điều chỉnh hoạt động Tháng Công nhân phù hợp yêu cầu thực tế. Ảnh: Diệu Thúy
Lên top