LĐLĐ Hải Châu, Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các CNVCLĐ nhập ngũ

LĐLĐ Hải Châu, Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các CNVCLĐ nhập ngũ đợt I. Ảnh: Xuân Hậu
LĐLĐ Hải Châu, Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các CNVCLĐ nhập ngũ đợt I. Ảnh: Xuân Hậu
LĐLĐ Hải Châu, Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các CNVCLĐ nhập ngũ đợt I. Ảnh: Xuân Hậu
Lên top