LĐLĐ Hải Châu: 13/15 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch dù khó khăn

Có 64 tập thể và cá nhân của LĐLĐ quận Hải Châu được trao thưởng do có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020. Ảnh: Tường Minh
Có 64 tập thể và cá nhân của LĐLĐ quận Hải Châu được trao thưởng do có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020. Ảnh: Tường Minh
Có 64 tập thể và cá nhân của LĐLĐ quận Hải Châu được trao thưởng do có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020. Ảnh: Tường Minh
Lên top