LĐLĐ Hà Tĩnh: Truyền thông pháp luật cho CNLĐ nhân Tháng Công nhân 2017

Nêu câu hỏi cần tư vấn tại buổi tư vấn. Ảnh: Thanh Tâm
Nêu câu hỏi cần tư vấn tại buổi tư vấn. Ảnh: Thanh Tâm