Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ Hà Tĩnh trồng hàng trăm cây xanh đầu xuân