LĐLĐ Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ khắc phục lũ lụt

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ các đoàn viên. Ảnh: CĐ.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ các đoàn viên. Ảnh: CĐ.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ các đoàn viên. Ảnh: CĐ.
Lên top