LĐLĐ Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ đoàn viên bị thiệt hại lũ lụt

Trao quà cho đoàn viên công đoàn thuộc LĐLĐ huyện Đức Thọ bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: CĐ.
Trao quà cho đoàn viên công đoàn thuộc LĐLĐ huyện Đức Thọ bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: CĐ.
Trao quà cho đoàn viên công đoàn thuộc LĐLĐ huyện Đức Thọ bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: CĐ.
Lên top