LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhiều nhà Mái ấm công đoàn

LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: CĐ
LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: CĐ
LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: CĐ
Lên top