LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 8 nhà Mái ấm công đoàn

Ông Nguyễn Văn Danh (thứ 4 từ phải sang) - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn. Ảnh: CĐ
Ông Nguyễn Văn Danh (thứ 4 từ phải sang) - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn. Ảnh: CĐ
Ông Nguyễn Văn Danh (thứ 4 từ phải sang) - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn. Ảnh: CĐ
Lên top