LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 3 nhà “Mái ấm Công đoàn”

Trao hỗ trợ làm nhà cho chị Hằng. Ảnh: Mai Anh.
Trao hỗ trợ làm nhà cho chị Hằng. Ảnh: Mai Anh.
Trao hỗ trợ làm nhà cho chị Hằng. Ảnh: Mai Anh.
Lên top