LĐLĐ Hà Tĩnh tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

2 tập thể nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Trần Tuấn.
2 tập thể nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Trần Tuấn.
2 tập thể nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top