LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật

Buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 8 của cơ quan LĐLĐ Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 8 của cơ quan LĐLĐ Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 8 của cơ quan LĐLĐ Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Lên top