LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức kỉ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Trao kỉ niệm chương cho 20 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công đoàn Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Trao kỉ niệm chương cho 20 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công đoàn Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Trao kỉ niệm chương cho 20 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công đoàn Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top