LĐLĐ Hà Tĩnh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình đoàn viên bị cháy nhà

Đoàn cán bộ LĐLĐ Hà Tĩnh thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình đoàn viên công đoàn Nguyễn Thùy Long bị sự cố cháy nhà.
Đoàn cán bộ LĐLĐ Hà Tĩnh thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình đoàn viên công đoàn Nguyễn Thùy Long bị sự cố cháy nhà.
Đoàn cán bộ LĐLĐ Hà Tĩnh thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình đoàn viên công đoàn Nguyễn Thùy Long bị sự cố cháy nhà.
Lên top