LĐLĐ Hà Tĩnh tập huấn cho cán bộ công đoàn

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: CĐ.
Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: CĐ.
Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: CĐ.
Lên top