LĐLĐ Hà Tĩnh: Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho người lao động

Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.
Lên top