LĐLĐ Hà Tĩnh tặng quà tết cho nguyên cán bộ công đoàn

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho người thân gia đình ông Trần Thế Lộc - Nguyên Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hà Tĩnh
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho người thân gia đình ông Trần Thế Lộc - Nguyên Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hà Tĩnh
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho người thân gia đình ông Trần Thế Lộc - Nguyên Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hà Tĩnh
Lên top