LĐLĐ Hà Tĩnh tặng quà cho học sinh khó khăn dịp khai giảng

Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh tặng quà cho học sinh khó khăn Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh tặng quà cho học sinh khó khăn Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh tặng quà cho học sinh khó khăn Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Lên top