LĐLĐ Hà Tĩnh phối hợp cứu trợ hơn 1 tỉ đồng cho người dân vùng lũ