LĐLĐ Hà Tĩnh phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Cán bộ, công nhân, viên chức lao động thuộc LĐLĐ Hà Tĩnh và các đơn vị trực thuộc đang ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Ảnh: Trần Tuấn
Cán bộ, công nhân, viên chức lao động thuộc LĐLĐ Hà Tĩnh và các đơn vị trực thuộc đang ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Ảnh: Trần Tuấn
Cán bộ, công nhân, viên chức lao động thuộc LĐLĐ Hà Tĩnh và các đơn vị trực thuộc đang ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top