LĐLĐ Hà Tĩnh: Khởi công và bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn”

LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức khởi công nhà mái ấm công đoàn cho gia đình anh Trần Văn Kính. Ảnh: Thanh Tâm
LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức khởi công nhà mái ấm công đoàn cho gia đình anh Trần Văn Kính. Ảnh: Thanh Tâm
LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức khởi công nhà mái ấm công đoàn cho gia đình anh Trần Văn Kính. Ảnh: Thanh Tâm
Lên top