LĐLĐ Hà Tĩnh khảo sát dự án nhà nội trú tại vùng khó Hương Liên

Đoàn khảo sát địa điểm đề xuất xây Nhà nội trú ở xã Hương Liên. Ảnh: Trần Tuấn.
Đoàn khảo sát địa điểm đề xuất xây Nhà nội trú ở xã Hương Liên. Ảnh: Trần Tuấn.
Đoàn khảo sát địa điểm đề xuất xây Nhà nội trú ở xã Hương Liên. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top